FA | EN | RSS

شنبه, 01 ارديبهشت 1397

پیام مدیرکل میراث فرهنگی گیلان به شرکت کنندگان کارگاه آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان به شرکت کنندگان کارگاه آموزش عالی طراحی معماری در بافت تاریخی پیامی صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان ، کارگاه آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی سوم و چهارم شهریورماه در منظر تاریخی ماسوله برگزار می شود.

ارزش های فرهنگی بافت تاریخی، مبانی نظری طرح حفاظت بافت تاریخی، طراحی معماری در بافت تاریخی رشت و طراحی معماری در بافت تاریخی ماسوله اهم موضوعات و درس گفتارهایی است که در این کارگاه بدان پرداخته خواهد شد و در پایان دوره و اجرای آزمون و مصاحبه حضوری، به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا می گردد.

رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان به شرکت کنندگان کارگاه آموزشی مذکور پیامی صادر نمود که متن آن بدین شرح است:

توفیق حاصل گردید تا استان گیلان و ماسوله میزبان اولین دوره " کارگاه آموزش عالی طراحی معماری در بافت تاریخی" باشد؛  معرفی، آموزش و پژوهش تخصصی در حوزه بافت های تاریخی اساسی ترین امری است که می تواند به پایداری, حفاظت و آبادانی این مکان های تاریخی کمک نماید امری که می بایست به طرق مختلف از جمله برگزاری کارگاه های تخصصی بدان اهتمام ورزید. توسعه پایدار بافت های تاریخی صورت نخواهد پذیرفت مگر آنکه کلیه مداخلات در این زیست مکان ها همراه با مشارکت محلی و ساکنین به انجام برسد واقعیتی که جز با معرفی و آموزش مفاهیم و مصادیق ارزشمند میراث فرهنگی محقق نخواهد شد.

کارگاه آموزش عالی طراحی معماری در راستای سلسله نشست های پژوهشی و آموزشی پایگاه میراث فرهنگی ماسوله و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با چنین هدفی شکل گرفته است، بازخوانی ارزش های معماری و شهرسازی بافت تاریخی و چگونگی طراحی معماری معاصر در این دست از بافت های زیستی موضوع اصلی کارگاه و مخاطبان آن را دانشجویان، مهندسان و متخصصان با سابقه کار در این حوزه شامل می شود.

تدوام این کارگاه ها و سلسله نشست های  پژوهشی و آموزشی علی رغم همه مشکلات، به نهادینه کردن امر حفاظت و تلاش همه گیر برای احیای بافت های تاریخی کمک شایانی خواهد نمود، ضمن سپاس از همکارانم در اداره کل استان گیلان و پایگاه ماسوله وظیفه خود می دانم از اساتید و دانشجویانی که با همدلی دوسویه شرایط برگزاری کارگاه را فراهم نمودند تشکر ويژه نمایم و البته آرزوی آبادانی و پویایی برای بافت های تاریخی استان عزیزم و به ویژه ماسوله، این کهن شهر ایرانی اسلامی بنمایم.